ноември 25, 2010 · Смях от залата

На един клиент се наложи да идва малко по-често в кантората.
Усещайки се, че идва почти всеки ден, клиента най-откровено ми задава въпроса:
– Госпожо адвокат, аз да не Ви образувам ревност?

ноември 24, 2010 · Смях от залата

Добре облечен клиент идва при мен за консултация.
Когато въпроса опира до подписване на пълномощно и заплащане на хонорара, клиента ми казва:
– Ама госпожо адвокат, аз съм възможен, мога да си го позволя.