„Всички мразят адвокатите, докато не им потрябват.“

„ОТМЕНЕНА ПРИСЪДА“ – Майкъл Конъли

 

Привет!

Аз съм адвокат Димитринка Николова.
Това, което предлагам, за да ви бъда полезна е:
висококвалифицирани юридически услуги в областта на наказателното,  гражданското и административното право, процесуално представителство пред съд, прокуратура, нотариат и всички административни органи, както и устни и писмени консултации по казуси, които ви интересуват.
Добрата грижа за клиента е основния ми принцип на работа. Опирайки се на професионалния си опит и юридически знания осигурявам максимална информираност и ефективна защита.

 

 

 

Контакти

гр. Пирдоп, п.к. 2070,  обл. Софийска

ул. Ал. Стамболийски № 3 (до съда)

адв. Димитринка Николова

e-mail: didi@bkltd.com

GSM 0888 350 770