декември 26, 2012 · Смях от залата

При подготовка на дело за развод, клиента разказва за семейните отношения:

„Майка й я вбеси против мен.“

декември 26, 2012 · Смях от залата

Клиент ми описва фактическата обстановка на семеен скандал довел до желание за разтрогване на брака:

„Седнахме и изпихме с жена ми няколко галона бира.

Това доведе до употреба на неконсумирано количество алкохол.“