Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Следовател от 1994 до 1996 година.
Адвокат от 1996 година до днес.