декември 26, 2012 · Смях от залата

При подготовка на дело за развод, клиента разказва за семейните отношения:

„Майка й я вбеси против мен.“

Written by


Comments are closed.