декември 16, 2010 · Смях от залата

Цитат от протокол от съдебно заседание:
…Първият път в болницата беше десет дни, имаше направена операция на главата и даже докторът ми каза, че са й извадили тухлички от главата. След това я изписаха. И след това втори път влезе в болницата, за да й сложат пластина на това място.

Written by


Comments are closed.